ERP là gì?

posted in: Kiến thức chung | 0

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)  là một hệ thống phần mềm tích hợp đa phân hệ được sử dụng để quản lý nguồn ngoại lực và nội lực bao gồm tài sản hữu hình, nguồn lực … Continued

Quyết định tốt hơn

Một doanh nghiệp muốn  duy trì tăng trưởng và giữ vững được năng lực cạnh tranh, điều cần thiết, không còn lựa chọn nào khác, là phải tham gia toàn diện vào hệ thống kinh doanh toàn cầu. Tách rời … Continued

Tăng năng suất lao động và giảm giá thành

Chương trình quản lý RVX đảm bảo quy trình quản lý luồng thông tin khép kín cho công ty, giúp bạn có thể kiểm soát được thời gian thực tế tạo ra hiệu suất cao cho doanh nghiệp. Dưới đây … Continued