Quản trị sản xuất

Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này … Continued

[Tài liệu] Triển khai ERP tại Việt Nam

posted in: Ví dụ điển hình | 1

Trên thế giới, hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn triển khai và sử dụng trọn bộ giải pháp ERP cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh trên hai lĩnh vực: Sản xuất chế tạo, kinh doanh dịch … Continued

RVX cho sản xuất

posted in: Sản phẩm | 0

RVX cho sản xuất RVX Sản xuất – Brochure A4 from Le Quang  

RVX cho sản xuất

RVX cho sản xuất RVX Sản xuất – Brochure A4 from Le Quang  

RVX cho kinh doanh vận tải

RVX cho kinh doanh vận tải (logistic) RVX Vận tải – Brochure A4 from Le Quang  

RVX cho cơ quan tổ chức

RVX cho các cơ quan, tổ chức RVX Tổ chức – Brochure A4 from Le Quang  

RVX cho kinh doanh dịch vụ

RVX cho kinh doanh dịch vụ RVX Dịch vụ – Brochure A4 from Le Quang  

Giao diện web RVX POS thân thiện

Qua một thời gian phát triển và phục vụ khách hàng, các phiên bản mới của RVX Manager đã có giao diện ngày càng thân thiện hơn, có những hiển thị màu, tìm thông minh, cách thể hiện các tổng … Continued

Ngành may mặc

Những bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh và sản xuất may mặc… Đặc điểm kinh doanh Quản lý thuộc tính: cỡ, màu, dạng… Tái sử dụng linh hoạt các thuộc tính. Quản lý linh hoạt có/không thuộc tính. … Continued

Kinh doanh dịch vụ

Các bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh dịch vụ Đặc điểm kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ rất đa dạng. Quản lý phức tạp, nhất là nhân sự. Khó kiểm soát chi phí gián tiếp. Khó kiểm soát … Continued

1 2 3 4 5 6 7